วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

วิธีการเพาะถั่วงอก


การเพาะถั่วงอก
ขั้นตอนการเพาะถั่วงอก
 เตรียมอุปกรณ์ ประกอบด้วย
-กระถาง
-น้ำ
-กระสอบป่าน
-ถั่วเขียว
-หม้อ
-เตาแก๊ส
-จวัก
-กะละมัง
     
                  วิธีการเพาะ
                       1.ต้มน้ำให้เดือด
2.เทน้ำที่เดือดใส่ภาชนะที่เตรียมใว้
3.เทน้ำในอุณภูมิปกติลงไป
4.นำเมล็ดมาทำความสะอาดอย่างดีก่อนเพาะ
5.เจาะรูด้านล่างก้นภาชนะอีกใบ
6.เมื่อแช่ถั่วในน้ำอุ่น ครบ 6-8 ชั่วโมง ให้นำไปใส่ภาชนะที่จะเพาะ
7.ขนาดรูระบายจะต้องเล็กกว่าเมล็ดถั่ว
8.ควรล้างทำความสะอาด
9.คว่ำตากแดดให้แห้งหรือลวกน้ำร้อนฆ่าเชื่อโรคประโยชน์ของถั่วงอก
1.นำมาใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือน
2.ช่วยลดการใช้จ่ายในครัวเรือน
3.สามารถนำไปจำหน่ายได้
         
                                                             ขั้นตอนที่ 1 เตรียมอุปกรณ์

           

                                              ข้ันตอนที่ 2  นำกระสอบป่านไปวางบนภาชนะที่เตรียมไว้

             
                                                  ข้้นตอนที่ 3 นำถั่วงอกเทลงในภาชนะที่เตรียมไว้

              

                                                 ข้ันตอนที่ 4 นำกระสอบป่านปิดบนถั่วงอกที่โรยไว้

               

                                                    ข้ันตอนที่ 5 เทถั่วงอกลงในกระสอบป่านอีกครั้ง

                  

                                                           ข้ันตอนที่ 6 ฉีดน้ำลงที่ถั่วงอกพอประมาณ

                   

                                                               ขั้นตอนที่ 7 นำกระป่านปิดด้านบน

                    

                                                                 ข้ันตอนที่ 8 ฉีดน้ำพอประมาณ

                      

                                                         ข้ันตอนที่ 9 รอดูการเจรฺญเติบโตของถั่วงอก

                      

                     นี้คือการเจริญในครั้งแรกของการเพาะถั่วงอกนี้คือการเจริญในครั้งที่ 2 ของการเพาะถั่วงอก                                 นี้คือการเจริญในครั้งที่ 3 ของการเพาะถั่วงอก                                นี้คือการเจริญในครั้งที่ 3 ของการเพาะถั่วงอก


                                 นี้คือการเจริญในครั้งที่ 4 ของการเพาะถั่วงอก


                                นี้คือการเจริญในครั้งที่ื 5 ของการเพาะถั่วงอก


                                นี้คือการเจริญในครั้งที่ 6 ของการเพาะถั่วงอก


                                นี้ืคือการเจริญในครั้งที่ 7 ของการเพาะถั่วงอก


                                    นี้คือขั้นตอนสุดท้ายของการเพาะถั่วงอก